LOAN GUARANTEE WITH PROPERTY AT BIDV – THAI NGUYEN PROVINCE BRANCH

Tác giả: Nguyễn Thị Phương Hảo, Hoàng Thị Hồng Nhung, Trần Văn Dũng; Số trang: 7

Abstract
This article analyzes the realities of mortgage lending at BIDV – Thai Nguyen province branch. The article combines quantitative method with quantitative method to analyze the real situation of loan guarantee to find out the causes and determining factors affecting loan guarantee at BIDV – Thai Nguyen Branch. Ultimately, some solutions have been proposed for BIDV- Thai Nguyen branch to improve its lending business with secured assets, contributing to the efficiency improvement and stable growth of the bank and restriction of potentially bad loans.
Keywords: Loan guarantee, property, BIDV, Thai Nguyen province branch.

Nhấn để xem chi tiết

Để đọc toàn văn xin vui lòng liên hệ:
Ban biên tập Tạp chí Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
Phòng 506, Nhà điều hành, trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên
Email: tapchikt-qtkd@tueba.edu.vn; Điện thoại: 0208.3903373